NARAVOSLOVNI DAN ZA UČENCE 9. RAZREDA

»ČUSTVA, UM, TELO«

V petek, 1.12.2017 na svetovni dan boja proti AIDS-u, smo izvedli naravoslovni dan za učence 9. razreda. Poimenovali smo ga Čustva, um, telo in  glavni cilj je bil pristopiti k obravnavanju spolnosti iz različnih vidikov. Na naravoslovnem dnevu so učenci krožili po petih različnih delavnicah, kjer so se pogovarjali o telesnem razvoju in spolnosti, o spolno prenosljivih boleznih ter zaščiti, o spolni identiteti in spolni usmerjenosti, o spolnosti v medijih ter o spolnosti v kontekstu človekovih pravic in kulturnih dejavnikov.

Učenci so preko  evalvacijskega vprašalnika izrazili kaj jim je bilo na naravoslovnem dnevu všeč in kaj morebiti malo manj. Večina učencev je bila z obliko dela in vsebino delavnic  zadovoljna. Delavnice so ocenili kot zanimive, všeč jim je da se lahko učijo na nekoliko drugačen način in izpostavljajo pomembnost pogovora o spolnosti. Všeč jim je, da učenje o spolnosti ni vezano le na telesni vidik, ampak da smo vključili še medije, človekove pravice, čustva ter spolno usmerjenost. Počutje na naravoslovnem dnevu so opisali kot odlično, super, lepo…

Zapisala: Melita Čeleš

 
 

Več prispevkov iz Novice