ŠOLSKA SHEMA

Tudi v  šol. l. 2018/2019 smo se priključili projektu »Šolska shema«. Tako dobijo učenci pri dopoldanski malici dodatno sadje, zelenjavo, mleko ali mlečne izdelke, ki jih umestimo v jedilnik. Na jedilniku so ta živila označena z rdečo (sadje in zelenjava) in vijolično (mleko in mlečni izdelki) barvo. Živila so financirana iz projekta in dodatno finančno ne obremenjujejo staršev.

V tem okviru izvajamo tudi druge aktivnosti v smislu spodbujanja k uživanju  raznovrstnega sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov pri učencih.  Več o šolski shemi si lahko preberete na:  http://www.arsktrp.gov.si – ŠOLSKA SHEMA.

                                                                                        Silva Vratuša, organizator prehrane