ZLATO PRIZNANJE OB 50. SREČANJU MLADIH ZGODOVINARJEV

V petek, 31. 5.  in soboto, 1. 6. 2019 so na 50.  srečanju mladih zgodovinarjev učenci Tim Huber, Lana Krančič in Nuša Žižek zagovarjali zgodovinsko nalogo z naslovom Kam letos? V Baško! Za svojo raziskovalno nalogo so prejeli ZLATO priznanje. Iskrene čestitke.

Mentorica:

Jasna Žižek