ID ROKOMET dečki od 4. do 6. razreda

V torek, 8. 10. 2019, bomo začeli z izvedbo interesne dejavnosti ROKOMET dečki od 4. do 6. razreda.

Odvijala se bo ob torkih, 14.15 v veliki športni dvorani.

Pomočnik ravnateljice:

Aleš Benko