GRADIVA ZA UČENCE

Dragi učenci in starši!

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 so vam učitelji pripravili nekaj gradiv za delo na domu. Priporočamo vam, da gradiva predelate v čim večji meri. Gradiva se bodo dopolnjevala sproti!

Dostop do gradiv za delo na domu

(Ko izberete npr. 7. razred, se vam odpre stran, kjer piše 7. razred in našteti učitelji, ki poučujejo v teh oddelkih. Nad naštetimi učitelji (izvajalci) še enkrat izberite 7. razred in lahko dostopate do gradiva za posamezne predmete.)

 

Mag. Darko Hederih je pripravil serijo 10-ih TURBO webinarjev na temo učinkovitega učenja.

Vabimo vas k ogledu TURBO webinarjev (priporočamo ogled z Mozilla Firefox):
V TIŠINI ALI OB GLASBI
JUTRANJI ČUDEŽ
– ZAČETNICE – NA POMOČ
PREPROST TRIK S ŠTEVILKAMI

Vodstvo šole