Organizacija dela za učence I. triletja ob vrnitvi v šolo 18. 5. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

po dolgih tednih se v ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno odpirajo šolska vrata za učence od 1. do 3. razreda, 25. 5. 2020 pa še za učence 9. razreda.

V skladu s strokovnimi usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočili NIJZ, smo pripravili pravila za varno vrnitev v šolo. Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana izjava starša, ki jo morajo starši oddati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem vzpostavljamo pogoje varnega učnega okolja za vse učence.

Povezava do izjave: Izjava ob ponovnem vstopu v šolo

Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo podporo in upoštevanje navodil tudi s strani vas, spoštovani starši, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Osnovne informacije za starše in učence o VIZ delu v šoli od 18. 5. 2020

1. Pred vstopom v šolo (18. 5. 2020) je potrebno učiteljici oddati izpolnjeno izjavo.

2. Učenci pridejo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka.

Otroci 1. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod ob predvideni uri pouka oz. ob napovedani uri za JV. Na ploščadi šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami (vsaj 1,5 metra).

Otroci 2. in 3. razreda vstopajo v šolo na vhodu z dvoriščne strani (rdeče stopnišče) ob predvideni uri pouka oz. ob napovedani uri za JV. Na dvorišču šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami (vsaj 1,5 metra).

Starši v šolo ne vstopajo!

3. Učitelji (oz. informator) prevzamejo učence pri vhodu v šolo (učence 1. razreda pospremijo do učilnic). Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine z največ 15 učenci. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se bodo združevale v JV in OPB po potrebi.

Realizacije interesnih dejavnosti ali drugih dodatnih aktivnosti do konca šolskega leta ni!

4. Otroci ne nosijo mask. S seboj prinesejo šolske potrebščine, vodo v bidonu ali plastenki z imenom.

5. Šolska prehrana je organizirana v razredu oz. šolski jedilnici (ob upoštevanju smernic).

a) Malico bodo učenci opravili po naslednji časovnici:

       Ura:     Razred:
8.00 – 8.20 1.A, 1.B, 1.C
8.30 – 8.50 2.A, 2.B, 2.C
9.00 – 9.20 3.A, 3.B, 3.C

 

b) Kosilo bodo učenci opravili po naslednji časovnici:

 Ura: Razred:    Ura: Razred:    Ura: Razred:
11.20     1.A   12.00     2.A   12.30     3.A
11.30     1.B   12.10     2.B   12.35     3.B
11.40     1.C   12.20     2.C   12.40     3.C

 

c) Popoldansko malico imajo lahko učenci, ki bodo vključeni v OPB po 15. uri in jo bodo opravili v razredu.

6. Šolski prevozi bodo potekali po naslednji časovnici; 2. privoz in odvozi po voznem redu APMS.

(http://osenams.si/files/2017/09/vozni_red.pdf)

7. Odhodi učencev: učenci lahko gredo domov po pouku, po opravljenem kosilu ali v času OPB ob dogovorjeni uri. Starše, kateri boste prihajali po otroke, pa naprošamo, da se držijo dogovorjene ure. (13.00, 14.00, 15.00 ali 16.00)

8. Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska) oz. bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, mora otrok ostati doma, starši pa morajo o tem obvestiti razrednika.

9. Z upoštevanjem vzdrževanja medosebne razdalje, rednim umivanjem rok in čiščenjem oz. razkuževanjem površin in predmetov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge.

10. Za dodatna vprašanja se obrnite na razrednika ali tajništvo šole preko e-pošte (info@osenams.si) ali na telefon: 02/537-14-60.

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice