Vzgojno-izobraževalno delo od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Spoštovani!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 15. 10. 2020 posredovalo usmeritve za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020. Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo delo v tem tednu izvajalo prilagojeno in sicer:

  • učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli in
  • učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

 

Učenci od 1. do vključno 5. razreda (RAZREDNA STOPNJA)

Jutranje varstvo, pouk in podaljšano bivanje bo za učence od 1. do 5. razreda potekalo nemoteno in po enaki časovnici, kot do sedaj, enako bo tudi z avtobusnimi prevozi (privozi in odvozi) in prehrano.

Učenci od vključno 6. do 9. razreda (PREDMETNA STOPNJA)

Pouk za učence od vključno 6. do 9. razreda bo potekal na daljavo; kot pripomoček za posredovanje učne snovi in komunikacijo bomo uporabljali ARNES spletne učilnice, za videokonference pa Microsoft Teams. Za dodatno komunikacijo z učitelji (razredniki) lahko uporabite tudi eAsistent ali e-pošto, spremljajte pa tudi spletno stran šole: www.osenams.si.

OSTANITE ZDRAVI!

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice