Obvestilo o sklepu MIZŠ – spremembe v VIZ procesu

Spoštovani starši, dragi učenci!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Od ponedeljka, 30. 11. 2020, ostaja v veljavi tudi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

V kolikor se bo epidemiološka situacija v Sloveniji izboljšala, je s 7.12. 2020 predvideno sproščanje ukrepov in posledično postopno vključevanje učencev v šolo. Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili seznanjeni, da se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela spremeni šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 in ocenjevanje znanja. Ministrica za izobraževanje znanost in šport je 26. 11. 2020 izdala sklep, ki med drugim določa:

  • vzgojno-izobraževalno delo se po obveznem predmetniku izvede kot eno ocenjevalno obdobje (traja od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021, razen za učenke/učence 9. razreda, kjer traja do 15. 6. 2021),
  • v času izvajanja izobraževanja na daljavo se ocenjevanje na daljavo lahko izvaja tudi individualno (in ne nujno pred skupino učencev) ter
  • minimalno število pridobljenih ocen se ustrezno zmanjša.

Več informacij: Sklep ministrice OŠ z dne 26. 11. 2020

V upanju, da se bo epidemiološka situacija v Sloveniji čim prej izboljšala, vam želimo uspešno delo na daljavo, predvsem pa, da ostanete zdravi.

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice