Vrnitev učencev v šolo v ponedeljek, 22. 2. 2021

Spoštovani starši!

MIZŠ je v četrtek, 11. 2. 2021 z okrožnico obvestilo šole, da se s ponedeljkom, 15. 2. 2021 za učence/učenke od 1. do vključno 9. razreda pouk izvaja v prostorih šole.

Zaradi zimskih počitnic se bomo na Osnovno šolo I Murska Sobota vrnili v ponedeljek, 22. 2. 2021, ter ponovno odprli vrata za učence od 4. do 9. razreda. Pouk bomo pričeli ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, z omejitvami, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in izvajanje preventivnih ukrepov.

Upoštevali bomo navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar pomeni, da bodo v šolo prišli lahko le zdravi učenci in da bo pouk ponovno potekal po vnaprej pripravljenih protokolih, kateri so zapisani v nadaljevanju, učence pa bomo posebej seznanili še v ponedeljek, 22. 2. 2021.

PRIHOD UČENCEV V ŠOLO

Učenci v šolo pridejo največ 15 minut pred začetkom pouka!

JUTRANJE VARSTVO

  • od 6.00 do 7.00 bo omogočen vhod v šolo le skozi GLAVNI VHOD (vhod na požarnem stopnišču bo zaklenjen).
  • od 7.00 naprej bodo učenci 1. razreda vstopali v šolo na GLAVNEM VHODU, učenci od 2. do 4. razreda pa bodo imeli vstop v šolo le na POŽARNEM STOPNIŠČU (z dvoriščne strani).

Učenci bodo v prostore šole vstopali skozi 3 vhode, in sicer:

GLAVNI VHOD: učenci 1., 5., 6., 7. in 8. razreda

7.50 – po učence 1. razreda pridejo razredniki ali dodatne strokovne sodelavke

VHOD pod jedilnico: učenci 9. razreda

POŽARNO STOPNIŠČE: učenci 2., 3. in 4. razreda

Učenci, ki bodo pouk zamudili, bodo v šolo vstopali skozi glavni vhod.

Prosimo vas, da se skupaj z otroki pred pričetkom pouka temeljito pogovorite o navedenih ukrepih, ki naj jih upoštevajo, saj bomo le tako lahko poskrbeli, da bomo vsi ostali zdravi.

Masko naj učenci prinesejo od doma. Učenci so pri vstopu v šolo dolžni upoštevati priporočeno varnostno razdaljo in higienske ukrepe (razkuževanje rok, nošenje maske…)

POUK

  • Pouk bo organiziran na način, da bo ta potekal ves čas v matičnem oddelku – t.i. mehurčku. Vse dejavnosti v okviru pouka se bodo odvijale ves čas v isti – matični učilnici, ki bo določena za posamezni oddelek, tako da se učenci med seboj ne bodo mešali.
  • Nemščina in angleščina v 4. in 5. razredu se bodo izvajale v heterogenih skupinah (kot do sedaj), zato bodo učenci med učno uro morali uporabljati maske!
  • MUS slovenščina, matematika in tuji jezik v 6. in 7. razredu se bodo izvajale v okviru razreda in ne po skupinah.
  • V šoli bomo izvajali le obvezni program, jutranje varstvo za učence 1. razreda in nujne primere 2. in 3. razreda ter podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. razreda, ki so ga že obiskovali pred zaprtjem šole. Starše prosimo, da zaradi zmanjšanja možnosti prenosa okužb, v podaljšano bivanje prihajajo samo učenci, ki to res nujno potrebujejo. Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda bomo poskušali organizirati samo za tiste učence, ki to nujno potrebujejo.
  • Pouk izbirnih predmetov – obveznih in neobveznih se bo v tednu od vrnitve v šolo izvajal na daljavo, v nadaljevanju pa bomo proučili možnosti za izvedbo tudi v šoli.
  • Interesne dejavnosti, ki se izvajajo v heterogenih skupinah, bodo do nadaljnjega odpadle, tudi tiste na športnem področju, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Pouk v manjših učnih skupinah se začasno ne bo izvajal, prav tako bo pouk športa na predmetni stopnji organiziran v okviru matičnih oddelkov – mehurčkov.
  • Do nadaljnjega se ne bodo izvajale šole v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije.
  • Dnevi dejavnosti se bodo izvajali na šoli v okviru matičnih oddelkov.

Za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli ali jim ne bo dovoljeno obiskovati pouka v šoli, bodo strokovni delavci šole po spletnih učilnicah, ki smo jih uporabljali pri delu na daljavo, dnevno informirali učence o obsegu učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredovali pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostali učenci/učenke.

Starše naprošamo, da najkasneje do petka, 19. 2. 2021, po ustaljeni komunikacijski poti (e-asistent, službeni e-poštni naslov razrednika-dosegljivi na http://osenams.si/2020/09/19/zaposleni-in-njihovi-elektronski-naslovi/) obvestite razredničarko, če vaš otrok zaradi zdravstvenih omejitev ne bo obiskoval pouka v šolskih prostorih – o tem se predhodno pogovorite z osebnim zdravnikom otroka.

ŠOLSKA PREHRANA

Organizirana bo šolska prehrana za učence – šola bo pripravljala malico, kosilo in popoldansko malico za učence, ki bodo v oddelkih podaljšanega bivanja dlje od 15. ure. Učenci bodo malico in popoldansko malico prejeli v matičnih učilnicah, kosilo pa bo organizirano v šolski jedilnici ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov.

UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL IN NAVODIL

V skladu z navodili in priporočili, bo na šoli še vedno veljal načrt ukrepov za zagotavljanje varnega okolja ter poseben režim higiene in vedenja, ki ga bodo morali upoštevati vaši otroci, prav tako pa tudi vi starši, ko boste pripeljali vaše otroke na šolsko dvorišče. Zaradi morebitne gneče vas prosimo, da upoštevate vsa navodila in priporočila in ob prihodu na šolsko dvorišče nosite masko ter upoštevate varnostno razdaljo.

V skladu s priporočili NIJZ bomo na šoli v si zaposleni ves čas nosili masko, učenci pa bodo v okviru pouka v matičnih oddelkih brez maske, izven učilnice/mehurčka pa bo tudi za učence obvezna maska. Maska bo za učence obvezna tudi v primeru, da bomo pouk neobveznih in obveznih izbirnih predmetov organizirali v heterogenih skupinah. Prosimo vas, da vaši otroci prinesejo masko s seboj. V primeru, da bo vaš otrok zbolel v času pouka, vas bomo o tem takoj obvestili po telefonu, otrok pa bo počakal v za to posebej pripravljenem prostoru (izolaciji) skupaj z odraslo osebo. Prosimo vas, da ste v času pouka dosegljivi na telefonski številki, ki ste jo posredovali šoli.

Prosimo vas, da v primeru potrjene okužbe otroka ali okužbe v družini (člani skupnega gospodinjstva) to takoj sporočite šoli, da bomo lahko ustrezno ukrepali v skladu z navodili stroke. Ob tem vam podajamo tudi informacijo, ki smo jo pridobili od NIJZ, da karantena za člane istega gospodinjstva traja 10 dni. Za prvi dan karantene se šteje dan, ko je bila oseba obveščena o pozitivnem testu. Karantene zaradi stika z okuženo osebo ni mogoče skrajšati.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA VAŠEGA OTROKA

Napotujemo vas na upoštevanje Poostrenih higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih je izdal NIJZ, 13. 1. 2021: Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni. Druženje namreč povečuje tveganje za okužbo. Ob tem pa apeliramo na vas še z naslednjima prošnjama:

– Če je v družini potrjena okužba s COVID-19, naj otrok ne pride v šolo. Prosimo vas, da se pred sprejemom odločitve o ponovnem všolanju otroka v tem primeru najprej posvetujete z otrokovim osebnim zdravnikom.

– Ker je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom večje, vas prosimo tudi, da temu ustrezno zaščitite tudi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo na zadostni razdalji in z uporabo maske.

Vsi skupaj se bomo potrudili, da bo bivanje vašega otroka na šoli varno in uspešno.

Lepo pozdravljeni in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice