Cenik najema šolskih prostorov

 

Osnovna šola I Murska Sobota
Štefana Kovača 32
9000 Murska Sobota
Tel. 02/ 537 14 60

  • Datum: 01. 09. 2011
  • Štev.: 196-01/2011

Sklep

o najemu šolskih prostorov OŠ I Murska Sobota za šolsko leto 2011/2012

 

Uporaba prostora 1 ura = 60 minut

Cena  v (brez DDV)

1.

ŠPORTNA  DVORANA za šport

44,25

2.

ŠPORTNA DVORANA za male prireditve

45,10

3.

ŠPORTNA DVORANA za koncerte in večje prireditve

302,00

4.

ŠPORTNA DVORANA  za pripravo koncerta ali večje prireditve

35,00

5.

FITNES

3,90

6.

MALA TELOVADNICA

8,50

7.

RAČUNALNIŠKA UČILNICA brez orodij

9,80

8.

RAČUNALNIŠKA UČILNICA  z orodji

15,70

9.

UČILNICA

9,80

 

Tatjana Cesnik, ravnateljica.