Ta teden:

 
 
 
 
 


SIO2020 

Najnovejši prispevki

 • Pravila šolskega sklada

    Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.13/96,23/96) je Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole I Murska Sobota na seji dne 23. 6. 2009 sprejel naslednja PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA Osnovne šole I Murska […]

  Več →
   
 • Jedilnik

  Jedilnik

  Jedilni list za januar 2012 Datum   Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica TOREK, 03. 01. 2012 Črni kruh, topljeni sir, paprika, sadni čaj z medom Juha z jetrnim rižem, ciganska pečenka, mlinci, rdeče zelje Ploščica s tuno, bezgov čaj SREDA, […]

  Več →
   
 • Kako izdelamo seminarsko nalogo

  Kako izdelamo seminarsko nalogo

  OBLIKOVANJE NALOGE Naloga je lahko napisana z računalnikom ali lastnoročno na belem papirju formata A4 z robovi: zgornji    25 mm                               levi      30 mm spodnji   25 mm                               desni   25 mm   Razmaki med vrsticami so ena in pol, velikost črk je […]

  Več →
   
 • Navajanje literature

  MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA ( knjiga ) Z ENIM AVTORJEM Elementi: Avtor. Leto izdaje. Naslov dela: podnaslov. Izdaja. Kraj izdaje: založba.(Zbirka). Str. Priimek avtorja vedno izpišemo z velikimi tiskanimi črkami. Za priimkom napišemo vejico, ker smo naredili konverzijo – zamenjali smo ime […]

  Več →
   
 • Kako izdelam plakat

  Referat napiše učenec sam ali več učencev skupaj.   OBLIKOVANJE REFERATA   Referat je lahko: listni (veljajo navodila kot pri seminarski nalogi) stenski – plakat   Pri izdelavi stenskega plakata upoštevamo: uporabljamo papir večjega formata A3, risalni list ali šeleshamer, […]

  Več →
   
 • Gradiva za matematiko in zgodovino

  Gradiva za matematiko in zgodovino Skrivnosti številk in oblik 6 Skrivnosti številk in oblik 7 Skrivnosti številk in oblik 8 Skrivnosti številk in oblik 9   Spoznavajmo zgodovino

  Več →
   
 • Urejenost knjižnice

    UREJENOST  KNJIŽNICE   Knjige v šolski knjižnici so urejene na dva načina: v knjižnici za učence so leposlovne knjige urejene po starostnih stopnja (C, P, M in L), poučne knjige pa po univerzalni decimalni klasifikaciji (UDK); znotraj obeh ureditev […]

  Več →
   
 • Poslovni red knjižnice

  Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da  postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih. UNESCO-v Manifest   Pravico do izposojanja knjig in vstopa […]

  Več →
   
 • Dejavnosti knjižnice

  V šolski knjižnici potekajo stalne dejavnosti:  izposoja knjižnega gradiva na dom,  izposoja gradiva v čitalnici in učiteljem v razrede,  medknjižnična izposoja (ne preko COBISS-a),  pedagoška dejavnost (knjižna in knjižnična vzgoja z oddelki in posamezniki),  informacijska dejavnost (iskanje gradiva s pomočjo […]

  Več →
   
 • Vozni red avtobusov

  PRIVOZ IN RAZVOZ UČENCEV OŠ I M.SOBOTA PRIVOZI   Markišavci-OŠ I 4741 – Markišavci 7:40 9150 – M.Sobota OŠ I 7:50   Noršinci-Martjanci-Nemčavci-OŠ I 4672 – Noršinci/M.Sob. 7:25 4060 – Martjanci 7:28 4059 – Nemčavci 7:30 9149 – Nemčavci vas […]

  Več →