Razredniki in sorazredniki

Razred Razrednik Drugi učitelj v razredu/sorazrednik
1. a Marijana Štubel Marjeta Lapoši
1. b Nataša K. Karas Slavica Mertük
1. c Barbara Meglič Ana Casar
2. a Tatjana Stanko  
2. b Tatjana Fras  
2. c Marianne Kuzmič  
3. a Filipina Salaj  
3. b Iztok Lačen  
3. c Tanja K. Vučko  
4. a Jožica Klar  
4. b Vanja K. Kuhar  
4. c Suzana Š. Kodila  
5. a Suzana Tivadar  
5. b Simona Klement  
5. c Melita Bukvič  
6. a Tatjana Car Mira Ambruš
6. b Davorin Čeleš Nataša Titan
6. c Slavko Buček Anita Šinko
7. a Irena V. Dervarič Blanka Kocbek
7. b Monika Krančič Melita Čeleš
7. c Darja Sever Peter Juteršnik
8. a Nina Zrim Silva Vratuša
8. b Milena Mohorko Mateja Car
8. c Sandra Zernec Denis Ficko
9. a Jasna Žižek Nataša Šiftar
9. b Andreja Ošlaj Darija Jakob
9. c Sandra Horvat Tadeja Zver

Podaljšano bivanje

Skupina Učitelj
1. a Tatjana Petrovič
1. b Martina Felkar Omladič
1. c Ana Casar, Slavica Mertük
2. a Melita Žerdin
2. b Andreja Strašek
2. c Alen Nemec
3. a Sandra Zernec
3. b Irena Ritlop
3. c Nuša Matjašec
4. a + 4. b Blanka Kocbek
4. b + 4. c Suzana Štefanec Kodila, Silva Vratuša
5. r Mateja Car

 

Jutranje varstvo

Skupina Učitelj
Skupina 1 Tatjana Petrovič, Ana Casar
Skupina 2 Slavica Mertük, Ana Casar, Blanka Kocbek
Skupina 3 Nuša Matjašec, Melita Žerdin, Ana Casar, Blanka Kocbek

 

Učna področja učiteljev

Ime in priimek Učno področje
Alen Nemec PB
Alja Lipar TJA (RP), NIP ANG
Ana Casar JV, PB, druga učiteljica v razredu
Andreja Ošlaj SLJ
Andreja Strašek PB, RP GUM, RP ŠPO
Anita Šinko SLJ
Barbara Meglič RP
Blanka Kocbek TJA, JV, PB
Darija Jakob FIZ, TIT
Darja Sever MAT
Davorin Čeleš ŠPO, IP ŠZZ, OIP ŠSP, NIP ŠPO
Denis Ficko ŠPO, IP ŠZZ, OIP ŠSP, NIP ŠPO
dr. Slavko Buček MAT, FIZ, IP SLZ, OIP DIP, OIP ZVE
Filipina Salaj RP
Irena Ritlop PB
Irena V. Dervarič TJA
Janja Varga ISP
Jasna Žižek GEO, ZGO, OIP TVZ
Jožica Klar RP
Lukrecija Marič GUM, OPZ
mag. Iztok Lačen RP
Marianne Kuzmič RP
Marijana Štubel RP
Marjeta Lapoši druga učiteljica v razredu
Martina Felkar Omladič PB, RP GUM, MUS 5. r
Mateja Car ZGO, DKE, PB
Melita Bukvič RP
Melita Žerdin PB, JV, RP GUM, MUS 5. r
Milena Mohorko SLO
Mira Ambruš MAT, OIP ŠAH
Monika Krančič GEO, TJN, OIP NEM, NIP NEM
Nataša K. Karas RP
Nataša Šiftar TJA, OIP ANG
Nataša Titan BIO, TIT, NIP TIT
Nina Zrim SLO, MAT
Nuša Matjašec PB, JV
Peter Juteršnik ŠPO, OIP ŠSP, OIP IŠ
Sandra Horvat TJN, TJN RP, NIP NEM, OIP NEM
Sandra Zernec PB, GUM, MPZ
Silva Vratuša GOS, PB
Simona Klement RP
Slavica Mertük druga učiteljica v razredu
Suzana Š. Kodila RP
Suzana Tivadar RP
Tadeja Zver KEM
Tanja K. Vučko RP
Tatjana Car BIO, NAR
Tatjana Fras RP
Tatjana Petrovič PB, JV
Tatjana Stanko RP
Tilen Matej Červek LUM, OIP LS
Vanja Kocjančič Kuhar RP
Tina Benko mobilna specialna pedagoginja
Daša Letica mobilna specialna pedagoginja
Sanda Prkič Rešeta mobilna specialna pedagoginja
Vojka Vrečič mobilna specialna pedagoginja
Mojca Heidi Lazar mobilna specialna pedagoginja

 

Dostopnost