30. medobčinski otroški parlament »Moja poklicna prihodnost«

Osnovna šola I Murska Sobota je bila v sredo, 12.2.2020 organizatorka medobčinskega otroškega parlamenta, ki v tem letu poteka na temo »Moja poklicna prihodnost«. Imeli smo posebno čast, da smo gostili mlade parlamentarce v prav posebnem letu, in sicer v letu, ko otroški parlament praznuje 30. rojstni dan.

Učenci so se v proaktivni čajnici ukvarjali z njihovo poklicno prihodnostjo, razpravljali so o uporabnih znanjih ter veščinah, ki si jih pridobijo skozi izobraževanje, pogovarjali so se o načrtovanju posameznikove karierne poti ter o tem kdo in kako vpliva na njihove karierne odločitve.

V pogovoru ob čaju so udeleženci razvili zanimive debate, ponujali čisto konkretne rešitve določenih problemov, podajali odgovore na vprašanja, pripombe in predloge.

Ugotovili so, da se dogajajo korenite spremembe na področju zdravstva, farmacije, biologije, naravoslovnih ved, tehnologije in se pojavljajo vedno novi poklici. Mladi bi radi podrobneje spoznali poklice prihodnosti in sicer na tak način, da bi kakšen dan opravljali določen poklic in da bi imeli možnost vključevanja v ogled organizacij. Menijo, da bi si morali že v času osnovne šole pridobiti več praktičnih izkušenj preko praktičnega pouka. Dobro bi bilo, da bi se učenci v tretji triadi usmerjali k tistim predmetnim področjem, ki jih bolj zanimajo. Tako bi si lahko glede na svoje interese izbrali predmete iz področja naravoslovja ali družboslovja, jezikov ali tehničnega pouka, mogoče iz področja ustvarjalnosti.

Ugotavljali so, da so po končanem devetem razredu še vseeno premladi za tako pomembne odločitve kot je to izbira poklica. Na karierne odločitve mladih še vedno imajo največji vpliv starši, sledijo pa tudi pomembne informacije, ki jim jih dajejo sovrstniki, sorodniki, učitelji. Velik vpliv imajo tudi mediji, ugled določenega poklica in ugled srednje šole ter plačilo za opravljeno delo. Ugotavljajo, da imajo večjo možnost izbire poklicev danes kot je to bilo nekoč, vendar pa mladi v Pomurju še vedno ostajajo na obrobju tudi glede izbire poklicev in zaposlovanja. Mnogi mladi slovenski intelektualci se selijo v tujino in »beg možganov« izpostavljajo kot velik problem.

Ostalo pa je kar nekaj neodgovorjenih, odprtih vprašanj. Mladi parlamentarci so se namreč spraševali kako vedeti kateri poklic je za njih ta pravi ter ali se prav odločajo glede izbire srednje šole.  Sprašujejo se ali je prihod tako visoke tehnologije dober za človeštvo? Kaj to pomeni za medsebojne odnose, za timsko delo? In ali je bilo opravljanje poklica lažje v preteklosti, ali je to danes ali bo v prihodnosti? Sprašujejo se tudi zakaj se v šolah, kljub prenovam še vedno v ospredje postavlja kopičenje podatkov, znanj, ne pa veščin, ki jih potrebujemo za opravljanje poklica.

Med debato so mlade parlamentarce spremljali njihovi mentorji ter povabljeni gostje, kateri so njihova razmišljanja podkrepili s svojimi videnji, mnenji ter odgovori na nekatera odprta vprašanja. Izbrani mladi parlamentarci bodo sklepe, ki smo jih oblikovali na medobčinskem parlamentu, predstavili na Pomurskem otroškem parlamentu, potem pa še na Nacionalnem parlamentu v Ljubljani.

V Murski Soboti, 12.2.2020

Foto: Aleš Cipot

                                                                                               Melita Čeleš

                                                                                                                        koordinatorica 30. medobčinskega

                                                                                                                                   otroškega parlamenta

 
 

Več prispevkov iz Novice