Organizacija dela za učence 9. razreda ob vrnitvi v šolo (25. 5. 2020)

Dragi učenci,

po dolgih tednih se tudi za učence 9. razreda v ponedeljek, 25. 5. 2020, ponovno odpirajo šolska vrata.

V skladu s strokovnimi usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočili NIJZ, smo pripravili pravila za varno vrnitev v šolo. Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana izjava starša, ki jo morajo učenci oddati pred vstopom v šolske prostore. S tem vzpostavljamo pogoje varnega učnega okolja za vse učence.

Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo podporo in upoštevanje navodil tudi s strani vas, spoštovani starši, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.


Osnovne informacije za starše in učence o VIZ delu v šoli od 25. 5. 2020

1. Učenci pridejo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka. Vstop v šolo je na glavnem vhodu.

2. Morali si boste razkužiti roke, obvezna je tudi uporaba maske!

3. Pri vstopu v šolo je potrebno razredniku (ali učitelju) oddati izpolnjeno izjavo.

4. Učenci bodo razporejeni enako kot pri malih učnih skupinah (SLO, MAT, TJA). Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, ki je objavljen v spletni učilnici 9. razreda in se bo izvajal znotraj iste skupine z največ 15 učenci. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor, ampak bodo od začetka do konca pouka v isti učilnici.

MUS: učilnica:
1. skupina MAT 17
2. skupina MAT 16
3. skupina KEM 15
4. skupina BIO 14
5. skupina LUM 13

 

 

 

 

 

Realizacije interesnih dejavnosti ali drugih dodatnih aktivnosti do konca šolskega leta ni!

5. Šolska prehrana (malica, kosilo in popoldanska malica) je organizirana na naslednji način (ob upoštevanju smernic): malico bodo učenci opravili ob 9.55 (enaka časovnica), kosilo in popoldansko malico pa po končanem pouku.

6. Šolski prevozi bodo potekali po naslednji časovnici; 2. privoz in odvozi po voznem redu APMS.

(http://osenams.splet.arnes.si/files/2017/09/vozni_red.pdf)

7. Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska) oz. bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, mora otrok ostati doma, starši pa morajo o tem obvestiti razrednika.

8. Z upoštevanjem vzdrževanja medosebne razdalje, rednim umivanjem rok in čiščenjem oz. razkuževanjem površin in predmetov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge.

10. Za dodatna vprašanja se obrnite na razrednika ali tajništvo šole preko e-pošte (info@osenams.si) ali na telefon: 02/537-14-60.

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice