E-gradiva za delo na daljavo – Univerza v Mariboru (FNM, PF in FF)

Poučevanje in učenje dobiva novo, inovativno obliko, ki sledi pristopu obrnjene učilnice. Pri tem si lahko pomagamo, delimo izkušnje in skupaj gradimo znanje. Skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si nudi interaktivna gradiva, video razlage ter podporno komunikacijo ob težavah učečega za vse predmete v OŠ in SŠ.

Podporna točka nastaja na pobudo treh mariborskih fakultet (Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta), grajena je na entuziazmu kot odziv na trenutno situacijo, kjer bodo vsa gradiva za vse uporabnike povsem prosto dostopna.