Organizacija dela za učence I. triletja ob vrnitvi v šolo 26. 1. 2021

Spoštovani starši, dragi učenci,

po dolgih tednih se v torek, 26. 1. 2021, ponovno odpirajo šolska vrata za učence od 1. do 3. razreda.

V skladu s strokovnimi usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočili NIJZ smo pripravili pravila za varno vrnitev v šolo. S tem vzpostavljamo pogoje varnega učnega okolja za vse učence. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo podporo in upoštevanje navodil tudi s strani vas, spoštovani starši, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Osnovne informacije za starše in učence o VIZ delu v šoli od 26. 1. 2021

1. Učenci pridejo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka. S seboj prinesejo šolske potrebščine, vodo v bidonu (ali plastenki) z imenom.

Učenci 1. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod ob predvideni uri pouka oz. ob napovedani uri za JV. Na ploščadi šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami (vsaj 1,5 metra).

Učenci 2. in 3. razreda vstopajo v šolo na vhodu z dvoriščne strani (požarno stopnišče) ob predvideni uri pouka oz. ob napovedani uri za jutranje varstvo. Na dvorišču šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami (vsaj 1,5 metra).

Starši v šolo ne vstopajo!

2. Učitelji (oz. informator) prevzamejo učence pri vhodu v šolo (učence 1. razreda pospremijo do učilnic).

3. Učenci v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije, jedilnica) obvezno nosijo maske, v razredu pa niso potrebne.

4. Šolska prehrana je organizirana v razredu oz. šolski jedilnici (ob upoštevanju smernic).

a) Malico bodo učenci opravili po naslednji časovnici:

       Ura:     Razred:
8.00 – 8.20 3.A, 3.B, 3.C
8.30 – 8.50 1.A, 1.B, 1.C
9.00 – 9.20 2.A, 2.B, 2.C

 

b) Kosilo bodo učenci opravili po naslednji časovnici:

Ura: Razred:*   Ura: Razred:*   Ura: Razred:*
11.20     1.A   12.00     2.A   12.30     3.A
11.30     1.B   12.10     2.B   12.35     3.B
11.40     1.C   12.20     2.C   12.40     3.C

 

*- Razredi bodo tedensko kolobarili po oddelkih

(primer: 1. teden 1.A, 1.B, 1.C, 2. teden: 1.C, 1.A,1.B, 3. teden: 1.B, 1.C, 1.A)

c) Popoldansko malico imajo lahko učenci, ki bodo vključeni v PB po 15. uri in jo bodo opravili v razredu.

5. Šolski prevozi bodo potekali po naslednji časovnici; 2. privoz in odvozi po voznem redu APMS.

(http://osenams.splet.arnes.si/files/2017/09/vozni_red.pdf)

6. Prihodi učencev: učenci v šolo prihajajo v lastni režiji (privoz staršev ali sami) ob dogovorjeni uri ali s šolskim privozom (2. privoz). Učenci se v jutranje varstvo lahko vključijo od 6. ure naprej po dogovorjeni časovnici z razrednikom. Prosimo vas, da se učenci vključujejo v jutranje varstvo LE V NUJNIH PRIMERIH!

Prihodi v JUTRANJE VARSTVO:

1. razred:

  • 6.00 do 7.45 – Prihod v jutranje varstvo skozi glavni vhod

2. in 3. razred:

  • 6.00 do 7.00 – Prihod v jutranje varstvo skozi glavni vhod
  • 7.00 do 7.30 – Prihod v jutranje varstvo skozi vhod z dvoriščne strani (požarno stopnišče)

7. Odhodi učencev: učenci lahko gredo domov po pouku, po opravljenem kosilu ali v času PB ob dogovorjeni uri. Starše, kateri boste prihajali po otroke, pa naprošamo, da se držijo dogovorjene ure (12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ali 16.00).

8. Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska) oz. bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, mora otrok ostati doma, starši pa morajo o tem obvestiti razrednika.

9. Z upoštevanjem vzdrževanja medosebne razdalje, rednim umivanjem rok in čiščenjem oz. razkuževanjem površin in predmetov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge.

10. Za dodatna vprašanja se obrnite na razrednika ali tajništvo šole preko e-pošte (info@osenams.si) ali na telefon: 02/537-14-60.

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice