Raziskava o učinkih, poteku in posledicah izobraževanja na daljavo

Spoštovani!

Z raziskavo želimo ugotoviti učinke izobraževanja na daljavo, tako na učnem (doseganje učnih ciljev in standardov znanja) kot tudi socialno-čustvenem področju učenk in učencev ter dijakinj in dijakov. Še posebej bomo pozorni na položaj najranljivejših skupin le-teh. Prav tako nas zanimajo tudi učinki izobraževanja na daljavo na starše in strokovne delavke in delavce v šolstvu ter na ravnateljice in ravnatelje šol, tako s pedagoškega kot tudi socialno-čustvenega in organizacijskega vidika.

Za izpolnjevanje posameznega spletnega vprašalnika je predviden čas približno 10 minut.

Raziskava je usmerjena v iskanje pozitivnih učinkov izobraževanja na daljavo, s ciljem krepitve vseh deležnikov (otrok, staršev, strokovnih delavcev) v vzgoji in izobraževanju. S sodelovanjem v raziskavi bo vaša šola pomembno prispevala k razumevanju učinkov in poteka izobraževanja na daljavo v osnovnih in srednjih šolah ter s predlogi prispevala k snovanju smernic za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v kriznih situacijah.

Vljudno Vas vabimo k izpolnitvi spletnega vprašalnika in tvornemu sodelovanju v raziskavi.

Povezave do spletnih vprašalnikov:

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 2. in 3. TRIADE/DIJAKE

https://1ka.arnes.si/ucenciindijaki

VPRAŠALNIK ZA STARŠE

https://1ka.arnes.si/starsi

V vprašalnikih ne zbiramo nobenih osebnih podatkov in so popolnoma anonimni. Podatki se bodo uporabljali izključno za raziskovalne namene in bodo analizirani na splošno (nikakor ne na ravni odgovorov posameznika). Zbrani rezultati bodo uporabljeni za pripravo doktorske dizertacije na tematiko izobraževanja na daljavo.

Sodelovanje v raziskavi, tako učencev/dijakov, staršev in strokovnih delavcev v šolstvu, je prostovoljno in zato lahko od izpolnjevanja v vsakem trenutku odstopijo.

Predlagamo, da vprašalnike, namenjene otrokom, mlajšim od 16 let, posredujete njihovim staršem, z namenom, da jih učenci/dijaki rešijo doma.

Zasebnost otrok je v celoti zagotovljena, saj je vprašalnik anonimen. Identiteta otrok v nobenem primeru ne bo razkrita, saj izvajalci raziskave ne bomo mogli ugotoviti, kateri odgovori pripadajo kateremu otroku. Javno bodo objavljeni le skupinski rezultati. Reševanje vprašalnika za otroka ne bo imelo nikakršnih posledic.

Za kakršna koli vprašanja v zvezi z raziskavo ali dodatne informacije smo Vam na voljo na e-naslovu alen.kofol@guest.arnes.si.

Alen Kofol, prof. def., doktorski študent na UP PEF

 

 
 

Več prispevkov iz Novice