POTEP PO OŠ I M. SOBOTA − pozdrav bodočim prvošolcem in predstavitev šolskih dejavnosti

 
 

Več prispevkov iz Novice