Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta NPZ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 1. 9. 2022 za posamezno osnovno šolo določilo tretji predmet pri katerem se bo v 9. razredu preverjalo znanje pri NPZ. Za Osnovno šolo I Murska Sobota je bil določen predmet GLASBENA UMETNOST.

Publikacija “Informacije za učence in starše”

Sporočamo vam, da je za šolsko leto 2014/2015 Državni izpitni center pripravil publikacijo o nacionalnem preverjanju znanja z naslovom »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Direktna povezava do publikacije Informacije za učence in starše o NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA za šol.l.2021/22 najdete na spletnih straneh RICa (http://eric.ric.si in http://www.ric.si).

Dostopnost