4. ura

ZANKA V ZANKI: ZNOTRAJ PONAVLJAJ uporabimo še enkrat PONAVLJAJ

 

RISANJE Z ŽELVICO:

 

2. in 3. ura

Novi ukazi:

PONAVLJAJ DOKLER NI na označenem polju: POJDI DESNO (razlaga: figura se premika desno tako dolgo, dokler ne pride na označenem polju; ko pride na označeno polje, več ne gre desno)

PONAVLJAJ MEDTEM KO je na označenem polju: POJDI DESNO (razlaga: figura se premika desno takrat, ko je na označenem polju; če ni na označenem polju, se ne premika)

Rešujemo naslednje naloge:

 

1. ura

Rešujemo naslednje naloge:

  • Pišek in solata (Upoštevati moramo le to, da so premiki levo, dol, gor mišljeni glede na sliko in ne na smer, v katero se giblje Pišek. Potem le sledimo poti po belih poljih in ob tem še poberemo obe zrni! Zanke sploh ne potrebujemo!
  • Pingvin išče hrano (Pingvin je pri obeh testnih primerih 11 korakov od gnezda. Zato bomo uporabili zanko, ki se izvede 11-krat. Premaknemo se na polje in preverimo, če je na polju riba. Če je, jo poberemo.)
  • Čebelica nabira nektar (Rožice so ob treh stranicah, zato bo potrebno 3x ponavljanje. Vsakič se moramo premakniti za dva kvadratka naprej, da pridemo do rože. Potem, ko čebelica pobere nektar, se mora še obrniti v desno, da bo pripravljena za pregled naslednje stranice.)
  • Čebelica Rozi oprašuje *** (Najprej si dobro ogledamo sliko in razmislimo, kaj naloga pričakuje. Ugotovimo lahko, da so rože razporejene v obliki kvadrata.  Čebelico Rozi torej vodimo po kvadratu tako, da bo prišla do vsake rože.)
  • Neznani element (Trije testi, na enakem mestu se mora nahajati korenček, drugače ne smemo pobirati.)
  • Čebelica Maja (Paziti moramo, da ne spremenimo delčkov na delovni površini. Skupki naj ostanejo taki kot so! Maja bo nektar nosila vrstico po vrstico.)
  • Čebelica leta s sceta na cvet (Čebelico premikamo z nizanjem delčkov. Če imamo več zaporednih enakih delčkov, lahko uporabimo zanko. Pazi le, da ne boš naredil preveč ponovitev, ker se bo drugače čebelica zaletela v drevo!)
Dostopnost