Spoštovane učiteljice in učitelji!

5. oktobra obeležujemo Svetovni dan učiteljev; ob prazniku čestitamo vsem učiteljicam in učiteljem ter jim želimo veliko zadovoljstva pri opravljanju njihovega poklica.

Vodstvo šole

Še nekaj zgodovine in zanimivosti o Svetovnem dnevu učiteljev:

UNESCO je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil svetovni dan učiteljev. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 UNESCO in Mednarodna organizacija za delo sprejeli Priporočila o položaju učiteljevki veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

V Sloveniji na ta dan najuspešnejšim učiteljem podelijo državne nagrade. Nekatere države po svetu pa svetovni dan učiteljev praznujejo na različne načine.

Afganistanu se učitelji in učenci praznično zberejo ob narodnih jedeh in pijači.

Na Filipinih učenci pripravijo javne predstavitve svojih učnih kulturnih, športnih in znanstvenih dosežkov.

V Južni Koreji obiščejo starejše ali bolne učitelje na domu, v bolnišnicah ali domovih za starejše občane.

Kamerunu imajo teden odprtih pogovorov in javnih učnih ur.

Na Maldivih otroci obdarujejo vzgojitelje, učenci in dijaki pa učitelje.

Singapurju na primer učence nagradijo tako, da imajo pouk samo polovico dneva.

Ukrajini učitelje počastijo s koncerti, starejši učenci pa v razredih poučujejo mlajše.

Venezueli se kulturno in delovno praznuje ves teden, na dan učiteljev pa ni pouka.

ZDA imajo teden hvaležnosti do učiteljev, ki za vse življenje zaznamujejo otrokov značaj.

Dostopnost