18. 10. 2021 so učenci 6. razredov v okviru programa za nadarjene sodelovali v mladinski znanstveni akciji »Plastic Pirates – Go Europe!«. V okviru akcije so bile istočasno dejavne skupine mladostnikov v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji.

Delo je potekalo na terenu, in sicer ob reki Ledavi, kjer smo zbirali in vzorčili število in količino odpadkov ob reki. Glede na zbrane odpadke, smo ugotovili, da je bila kar tretjina odpadkov iz plastike. Mrežo, skozi katero se je eno uro stekala voda reke Ledave, smo poslali na Morsko biološko postajo Piran, kjer bodo s posebnimi postopki ugotavljali vsebnost mikroplastike v reki Ledavi.

Melita Žerdin in Andreja Strašek

Dostopnost