Šolski prostor je zelo raznoliko in živahno področje. V njem se čedalje bolj pogosto prepletajo in srečujejo različne kulture, vere in etične skupine. Ne preseneča dejstvo, da si na naši šoli zato želimo, v vsakdanje delo in življenje, vključiti čim več aktivnosti, ki nam pomagajo k boljšemu razvoju vseh na medkulturnem dialogu.

V mesecu avgustu sta se učiteljici Irena Varga Dervarič in Nataša Šiftar udeležili petdnevnega izobraževanja na Portugalskem, natančneje v Lisboni.

V izobraževanje so bili vključeni tudi  udeleženci iz Romunije, Makedonije, Nemčije in Poljske. Vsebina seminarja se je nanašala na medkulturnost, kreativnost, komunikacijo, na načine kreativnosti v poučevanju in učenju, na metode motivacije za preprečevanje opuščanja šolanja, na tehnike za podporo socialnemu vključevanju, na primerjavo med formalnim in neformalnim izobraževanjem, na motivacijo, na EU kompetence…

Z udeležbo na izobraževanju sta udeleženki pridobili in ozavestili predvsem znanja in veščine iz področja reševanja konfliktov, uporabe motivacijskih tehnik, sprejemanja kulturnih različnosti, različnih oblik komunikacije za različne situacije, povezave med kulturo in inkluzivnostjo. Na novo pridobljena znanja se prenašajo tudi na ostale učitelje in delavce šole. Le te bomo s pridom uporabljali oz. jih uporabljamo pri delu z učenci predvsem v primerih morebitnih konfliktov vezanih na ne-sprejemanje drugačnosti, nemotiviranosti in v primerih predčasnega zaključevanja šolanja.

V neformalnih oblikah druženja pa so si udeleženci izmenjali izkušnje, poglede in delovno prakso učiteljev in nekaterih šol. Ključne razlike so vidne predvsem v trajanju obveznega osnovnošolskega oz. srednješolskega izobraževanja; med drugim pa še razlike v normativih glede števila učencev po oddelkih, številu predmetov, medpredmetnega povezovanja, …

Koordinatorka in vodja izobraževanja ga. Marilena Ciontescu je s svojo pozitivno energijo, močjo in entuziazmom izpeljala zelo koristno, predvsem pa nepozabno učno izkušnjo.

In kaj sta udeleženki ob tem še povedali?

Irena Varga Dervarič: Udeležila sem se izobraževanja z naslovom: INCLUSION STARTS WITH I – LEARNING TO LIVE TOGETHER. Kot že sam naslov pove, se najboljše in najkoristnejše spremembe začnejo pri nas samih. Vedno znova nas je naša učiteljica postavljala pred izzive in situacije, v katerih smo morali iskati rešitve, kompromise, nove ideje, argumente,… Izobraževanje je kljub poletju in visokim temperaturam, potekalo v prijetnem in delovnem vzdušju. Ker sem po poklicu anglistka, sem ta čas izkoristila tudi za poglobljeno znanja angleščine, saj so predavanja in prav tako naša druženja   potekala v angleščini. Veseli me in prepričana sem, da bom s svojim novim znanjem pomagala, ne le sodelavcem, ampak vsem na šoli do še boljšega in kvalitetnejšega medkulturnega dialoga. Vsekakor pa ne smem pozabiti na novo sklenjena poznanstva in prijateljstva, za katera upam, da se bodo ohranila tudi v bodoče.

Nataša Šiftar: K udeležbi me je pritegnil predvsem prvi del naslova seminarja BOOST YOUR CREATIVITY AND PREVENT EARLY SCHOOL LEAVING, saj se naša šola večinoma ne sooča s predčasnim opuščanjem šolanja, ker je le-ta obvezen in stori vse, da učenci v največji meri uspešno zaključijo osnovnošolsko izobraževanje. Se pa učitelji vse bolj soočamo s slabšo motiviranostjo učencev za učenje in delo, za kar lahko razlog med drugim iščemo tudi v pomanjkanju kreativnosti znotraj učnega procesa. Na seminarju je bilo podanih veliko smernic in primerov dobre prakse, ki smo jih udeleženci sami preizkusili, predvsem pa ta, da je učitelj tisti, ki naj bo prvi motiviran, da podaja snov in zadolžitve na čimbolj kreativen način in s pristopi, ki učence spodbujajo k lastni kreativnosti, iznajdljivosti in motiviranosti za iskanje rešitev, novih znanj in uvidov ter da vso pridobljeno znanje znajo sprocesirati v čim večji meri tudi v vsakdanje življenje. Podane smernice poskušam v čim večji meri vpeljevati v učni proces angleščine. 

Dostopnost