Učenci 5. razredov smo si v okviru naravoslovnega dne ogledali Regionalni center za ravnanje z odpadki v Puconcih. Ob strokovnem vodenju smo si ogledali sprejemno mesto za odpadke, sortirnico za izvajanje sortiranja in kompostarno. Ogledali smo si še deponijo nenevarnih odpadkov, ki ima tesnjeno dno in urejen sistem za zbiranje vode. Spoznali smo ravnanje z odpadki in tako naredili korak k drugačnemu odnosu do odpadkov in neposredno do našega okolja.

Po vrnitvi v šolo je sledilo delo v delavnicah in nastali so zanimivi plakati.

Učenci in učiteljice 5. razredov

Dostopnost