V šolskem letu 2023/2024 se bo nadaljevalo izvajanje določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13), ki določajo izvajanje neobveznega izbirnega predmeta – tujega jezika v 1. razredu.

Učenec se za neobvezni izbirni predmet lahko odloči, če tako želi (ni nujno). Kadar se učenec za tega odloči, postane izenačen z ostalimi predmeti. To pomeni, da se ocenjuje, vpiše v spričevalo in učenec ga je dolžan v tekočem letu redno obiskovati.

Neobvezni izbirni predmeti, med katere uvrščamo tudi tuji jezik v 1. razredu, sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato se izvajajo izven rednega urnika (po pouku, v času podaljšanega bivanja).

Pouk tujega jezika – angleščine/nemščine se bo ob zadostnem številu prijav izvajal v okviru 70 ur letno, dve uri na teden.

 

>>>  Predstavitev NIP TUJI JEZIK <<<

 

Učiteljici tujega jezika:

Sandra Horvat

Alja Lipar

 

Dostopnost