Razred 1. a 1. b 1. c 2. a 2. b 2. c 3. a 3. b 3. c
Količina [kg] 105 367 125 106 47 256 28 240 10

 

Razred 4. a 4. b 4. c 5. a 5. b 5. c 6. a 6. b 6. c
Količina [kg] 28 2 0 189 300 31 0 0 95

 

Razred 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 8. c 9. a 9. b 9. c
Količina [kg] 0 31 2 9 0 0 2 10 30

 

Šolska knjižnica je prispevala 140,5 kg. Skupaj smo zbrali 2153,5 kg.

Dostopnost