Nacionalno preverjanje znanja bo za učence 6. in 9. razreda v šolskem letu 2022/2023 potekalo po naslednji časovnici:

v četrtek, 4. 5. 2023, bodo opravili preverjanje iz slovenščine,

v ponedeljek, 8. 5. 2023, iz matematike in

v sredo, 10. 5. 2023, iz glasbene umetnosti.

Za vse učence predure odpadejo, zato v šolo pridejo ob 8.10. Ob 8.15 se z nadzornimi učitelji odpravijo v učilnice po seznamih, ki bodo objavljeni v avli šole. Preverjanje bo potekalo od 8.30 do 9.30 (60 minut).

 

Časovnica za malico:

Četrtek, 4. 5. 2023

8.20 – 4. razred (naravoslovni dan)

9.05 – 5., 7. in 8. razred

9.40 – 6. in 9. razred

Ponedeljek, 8. 5. 2023

9.05 – 4., 5. in 7. razred

9.40 – 6., 8. in 9. razred

Sreda, 10. 5. 2023

9.05 – 4., 5. in 7. razred

9.40 – 6., 8. in 9. razred

Ostali razredi imajo malico po že ustaljeni časovnici.

 

Želimo vam, da v čimvečji meri izkažete svoje znanje pri NPZ in dosežete čimboljše rezultate!

Vodstvo šole

Dostopnost