Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta NPZ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 1. 9. 2023 za posamezno osnovno šolo določilo tretji predmet pri katerem se bo v 9. razredu preverjalo znanje pri NPZ. Za Osnovno šolo I Murska Sobota je bil določen predmet ZGODOVINA.

Vir: gov.si

 

Več informacij za starše in učence je dostopnih na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

Dostopnost