Razred 1. a 1. b 1. c 2. a 2. b 2. c 3. a 3. b 3. c
Količina [kg] 392 155 185 93 252 128 25 84 202

 

Razred 4. a 4. b 4. c 5. a 5. b 5. c 6. a 6. b 6. c
Količina [kg] 82 413 35 31 120 29 27 0 0

 

Razred 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 8. c 9. a 9. b 9. c
Količina [kg] 191 22 119 0 45 0 0 0 0

 

Šolska knjižnica je prispevala 21 kg. Skupaj smo zbrali 2651 kg.

Dostopnost