V petek, 15. marca 2024 je bila v okviru ID English is fun organizirana bralna noč za učence predmetne stopnje. Zbrali smo se popoldne in naš hitro minevajoč čas preživeli s številnimi zanimivimi aktivnostmi. Večina našega časa je bilo namenjenega branju in aktivnostim, nismo pa pozabili niti na zdrav duh v zdravem telesu. Zvečer smo se pogostili še s slastnimi picami in ostalimi prigrizki, nato so sledile zabavne bralne aktivnosti vezane na prebrane knjige.

V soboto zjutraj smo se okrepili z zajtrkom in se malce utrujeni odpravili domov.

Vtise in nekaj izdelkov dejavnosti si lahko učenci in učitelji preberejo in ogledajo na panoju v 3. nadstropju.        

Mentorici: učiteljici Irena in Nataša

Dostopnost