Erasmus+: Z roko v roki do zdravja in sodobnih znanj

Otroštvo in mladostništvo sta ključni obdobji v razvoju posameznika. Takrat se razvijajo družbene in čustvene navade, ki pomembno vplivajo na duševno zdravje v nadaljnjem življenju. Pomembno je, da posameznik razvije primerne obrambne mehanizme, strategije reševanja problemov, vzpostavi primerne medosebne odnose in doseže primerno raven čustvene inteligentnosti. Za uspešno doseganje teh ciljev potrebuje podporno in spodbudno okolje tako doma kot v šoli. Projekt se zavzema za opolnomočenje tako učencev kot učiteljev z zavedanjem o pomembnosti duševnega zdravja za uspešno vključevanje otrok v šolski vsakdan. Cilj je ustvariti podporno okolje, ki spodbuja duševno dobrobit in omogoča učencem, da se učijo, razvijajo in rastejo v zdravem duhovnem okolju. Eden od glavnih ciljev projekta je razvijanje digitalnih kompetenc pri učencih, še posebej pri ranljivih skupinah, kot so učenci Romi, tujci in učenci iz socialno šibkejših družin. To vključuje usposabljanje in podporo, ki omogoča tem skupinam, da se bolje vključijo v sodobno digitalno družbo. Projekt spodbuja sprejemanje multikulturnosti na šoli kot ključnega elementa za lažje vključevanje različnih profilov učencev v šolski vsakdan. Cilj je ustvariti šolsko okolje, ki slavi raznolikost, spoštuje različne kulture in spodbuja medkulturni dialog. Skupna nit projekta je usmerjenost v vključevanje in uspeh vseh učencev, ne glede na njihov izvor, socialni status ali kulturo. Projekt si prizadeva zagotoviti, da vsak učenec dobi enake možnosti za učenje, rast in razvoj v šolskem okolju.
Aktivnosti čeških gostov

Aktivnosti čeških gostov

Prejšnji teden so češki učenci in učitelji, ki so nas obiskali v okviru njihovega Erasmus+ projekta, bili udeleženi v veliko aktivnostih, pri večini aktivnosti pa se je pridružilo tudi nekaj naših učencev. Za češke učence sva z računalničarjem Danilom Lebarjem...

več...
Sprejem učencev in učiteljev iz Češke ter učiteljev iz Srbije

Sprejem učencev in učiteljev iz Češke ter učiteljev iz Srbije

V ponedeljek, 9. 10. 2023, smo na šoli medse sprejeli 25 učencev in 4 učitelje iz Češke ter 7 učiteljev iz Srbije, ki so nas obiskali v okviru njihovih Erasmus+ projektov in bodo med nami cel teden. Pozdravili smo jih s kratkim glasbeno-plesnim programom, po sprejemu...

več...
26. SEPTEMBER – MEDNARODNI DAN JEZIKOV

26. SEPTEMBER – MEDNARODNI DAN JEZIKOV

26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski oz. mednarodni dan jezikov. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja....

več...
Pošta iz Južne Koreje

Pošta iz Južne Koreje

Danes je bil poseben dan, saj smo dočakali pošto, ki so nam jo poslali prijatelji iz Južne Koreje. V juniju smo z učenci 8. b razreda izvedli videokonferenco, kjer smo se spoznali in se predstavili. Dogovorili smo se, da si izmenjamo nekaj simboličnega, kar je tipično...

več...
Dostopnost