Spoštovani starši!

Obveščam vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21 in 2/22) se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za učence. Izjema velja za učence, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni vsakodnevno opraviti presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom (HAG test) za samotestiranje na SARS-CoV-2 v šoli pred poukom. HAG teste lahko prevzamete v lekarni, s spremembo odloka pa učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej. Maske FFP2 za učence niso obvezne.

Dopolnjeni 8. člen odloka določa, da se opravljeno presejalno samotestiranje v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene, šteje tudi za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Učencem ni potrebno opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:
– izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene (to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali
– predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Dopolnjen je tudi 3. člen odloka, tako da jasneje določa izjemo od določbe, ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.

Vse spremembe glede visokorizičnih stikov, prebolelosti ali drugih pomembnih informacij ažurno javljajte razrednikom zaradi zagotavljanja optimalnih pogojev pri izvajanju pedagoškega dela.

Novosti in informacije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo sprotno objavljene na spletni strani šole.

Ostanite zdravi!

Aleš Benko, ravnatelj.

Dostopnost