Razred 1. a 1. b 1. c 2. a 2. b 2. c 3. a 3. b 3. c
Količina [kg] 107 108 0 23 89 127 64 75 0

 

Razred 4. a 4. b 4. c 5. a 5. b 5. c 6. a 6. b 6. c
Količina [kg] 18 76 60 80 3 23 0 23 137

 

Razred 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 8. c 9. a 9. b 9. c
Količina [kg] 0 61 0 0 0 0 11 15 64

 

Šolska knjižnica je prispevala 56 kg. Skupaj smo zbrali 1113 kg.

Dostopnost