Svetovni dan učiteljev bomo letos 5. oktobra obeležili že 29. leto zapored in poteka pod geslom “Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja”.

Na ta dan leta 1966 so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejeta Priporočila o položaju učiteljev. V dokumentu so jasno določene pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev, poudarjeno pa je tudi, kakšen položaj bi ti morali imeti v družbi glede na pomembnost in zahtevnost dela, ki ga opravljajo.

Odločitev o 5. oktobru kot svetovnem prazniku vzgojiteljev in učiteljev je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi, obeležujemo pa ga od leta 1994 naprej. V svetovnem merilu je vključenih preko 100 držav.

Ob zavzemanju za večje spoštovanje učiteljevega dela, njegovo boljše nagrajevanje ter ustvarjanju boljših učnih pogojev za učitelje in učence pa UNESCO nagovarja učitelje tudi k večji strokovnosti, prepričljivejšemu nastopanju in sprejemanju družbene odgovornosti, ki jo imajo v okviru svojega poklica in tudi poslanstva. Praznik je bil razglašen tudi zato, da bi učitelje oprl pri razklepanju ideoloških, političnih in neznanstvenih spon ter tabujev.

DAN UČITELJEV V SLOVENIJI:

  • Na ta dan se podelijo Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva, ki so se do leta 1994 imenovale Žagarjeve nagrade in se podeljujejo od leta 1966.
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje ZAVODOVO PRIZNANJE zaposlenim ter PRIZNANJA BLAŽA KUMERDEJA posameznikom, skupinam in vzgojno-izobraževalnim ustanovam za vidnejše dosežke.

Ob prazniku čestitam vsem učiteljicam in učiteljem ter jim želim veliko zadovoljstva pri opravljanju svojega poklica.

 

Aleš Benko, ravnatelj

Dostopnost