Učenci 5. razreda smo si v okviru naravoslovnega dne ogledali Regionalni center za ravnanje z odpadki v Puconcih. Ob strokovnem vodenju smo si ogledali sprejemno mesto za odpadke, sortirnico za izvajanje sortiranja in kompostarno, nato deponijo nenevarnih odpadkov, ki ima tesnjeno dno in urejen sistem za zbiranje vode. Spoznali smo ravnanje z odpadki ter tako naredili korak k drugačnemu odnosu do odpadkov in neposredno do našega okolja.

Po vrnitvi v šolo je sledilo delo v delavnicah, kjer so nastali zanimivi plakati, drug drugemu pa smo obljubili, da bomo odpadke skrbno ločevali.

Učenci in učiteljice 5. razreda

Dostopnost