Tako smo naslovili letošnjo osrednjo šolsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki smo jo izvedli v torek, 6. 2. 2024, v veliki športni dvorani naše šole.

Pod žaromete kulturnega programa smo postavili dva vrhova naše književne kulture – Franceta Prešerna in Ferija Lainščka. Njuno vrhunsko literaturo smo osvetljevali skozi radovednost robotkov URI-jev in spretne povezovalke, kar so odlično izvedli naši šestošolci. Med vezni tekst le-teh pa smo nanizali izvirne izvedbe pesmi, plesa, deklamacij in skečev naših velikašev, kar so izvedli učenci od 1. do 9. razreda.

Seveda smo se dotaknili tudi pomena in namena podeljevanja Prešernovih nagrad. To pa se da učencem najlažje obrazložiti tako, da se jih vpelje v samo dogajanje. Zastavljen cilj smo dosegli, saj so učenci v preteklih urah pri likovni umetnosti slikali ali kako drugače ustvarjali portret Franceta Prešerna ali Ferija Lainščka. Tako so se prav vsi lahko potegovali za prejem šolske Prešernove nagrade. Sestala se je strokovna komisija in izbrala najboljše – na sami prireditvi smo podelili 6 knjižnih nagrad: iz vsake triade sta bili podeljeni dve knjigi, ena za portret Ferija Lainščka in ena za portret Franceta Prešerna.

Z bogato prireditvijo smo znova dokazali, da skupaj zmoremo prikazati čudovito  programsko mavrico, ki se pelje od src nastopajočih, mentorjev in ostalih akterjev prireditve do src gledalcev.

Prav vsem želimo srčno doživete trenutke ob dnevu slovenske kulture – ob 8. februarju!

Mentorji in koordinatorji prireditve

Dostopnost