Prilagojeni prevozi učencev v mesecu septembru

Prilagojeni prevozi učencev v mesecu septembru

Spoštovani starši,

zaradi gradbenih del na Severjevi ulici in Ulici Štefana Kovača je prometni režim za privoze in odvoze prilagojen. Prosimo vas za upoštevanje navodil v spodnji shemi zaradi izogiba morebitnim zastojem in nevšečnostim, predvsem pa zaradi varnosti otrok.

Hvala za razumevanje!

Vodstvo šole v dogovoru z MOMS

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) – Informacije za učence in starše

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) – Informacije za učence in starše

Na spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/ je objavljena publikacija Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše, za šolsko leto 2023/2024. Knjižica je objavljena pod razdelkom Splošne informacije, tudi v prevodu v italijanski in madžarski jezik, v slovenskem jeziku pa je dostopna tudi na tej povezavi.

Informativno knjižico že vsa leta od vpeljave nacionalnega preverjanja znanja pripravita Državni izpitni center in Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, namenjena pa je v prvi vrsti učencem, ki v tekočem šolskem letu opravljajo nacionalno preverjane znanja (NPZ) in njihovim staršem. Knjižica o nacionalnem preverjanju znanja vsebuje vse ključne napotke, informacije in osnovne podatke o namenu in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja, vključno z datumi tako neposredne izvedbe v mesecu maju, kakor tudi ostalimi pomembnimi datumi v tekočem šolskem letu, zato bi si želeli, da se učenci in starši z njeno vsebino seznanijo.

Izbor tretjega predmeta pri NPZ v šolskem letu 2023/2024

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministra z dne 5. julija 2023 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali NPZ v šolskem letu 2023/2024. Ti predmeti so: fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina.

Osnovni šoli I Murska Sobota je bil določen tretji predmet ZGODOVINA, sklep oziroma celotni seznam šol glede izbora tretjega predmeta pa je objavljen tukaj.

 

Posodobljeno: Začetek novega šolskega leta in 1. šolski dan

Posodobljeno: Začetek novega šolskega leta in 1. šolski dan

DRAGE UČENKE IN UČENCI!

Poletne počitnice se zaključujejo in šolska vrata se bodo za vas, drage učenke in učenci, ponovno odprla v PETEK, 1. 9. 2023.

Vsi učenci 2. in od 4. do 9. razreda s sabo prinesite šolsko torbo (nahrbtnik), mapo, peresnico in šolske copate. Učenci 3. razreda s sabo prinesite vse potrebščine, kot je bilo dogovorjeno z razredniki ob koncu prejšnjega šolskega leta.

Razredničarke vas bodo prevzele pred šolo in vas pospremile v razrede po naslednjem razporedu:

 • učence 2. razreda ob 7.45 pred vhodom v prizidek šole (požarne stopnice šole),
 • učence 3. razreda ob 7.55 pred vhodom v prizidek šole (požarne stopnice šole),
 • učence 4. razreda ob 8.05 pred vhodom v prizidek šole (požarne stopnice šole),
 • učence 8. razreda ob 8.10 pred vhodom v šolo (pod jedilnico),
 • učence 9. razreda ob 8.15 pred vhodom v šolo (pod jedilnico),
 • učence 7. razreda ob 8.05 pred glavnim vhodom v šolo (pod arkadami),
 • učence 6. razreda ob 8.10 pred glavnim vhodom v šolo (pod arkadami) ter
 • učence 5. razreda ob 8.15 pred glavnim vhodom v šolo (pod arkadami).
 • Učenci 1. razreda pridite v šolo v spremstvu staršev ob 10.30 uri. Dobimo se na ploščadi pred glavnim vhodom v šolo.

Učenci 2. in 3. razreda zaključite s poukom ob 11.40, učenci 4. in 5. razreda ob 11.55, učenci od 6. do 9. razreda pa zaključite s poukom ob 12.00. Prvi šolski dan imate učenci v šoli le dopoldansko malico.

Za nujne primere bomo organizirali dežurni oddelek podaljšanega bivanja.

 

UČENCI OD 1. DO 3. RAZREDA, KI BODO OBISKOVALI JUTRANJE VARSTVO: V času, ko potekajo gradbena dela na Severjevi ulici in Ulici Štefana Kovača, starši pripeljite otroke na Borovnjakovo ulico. Zaradi pretočnosti ulice prosimo, če starši otroke same napotite proti požarnim stopnicam, kjer jih bo pričakala učiteljica.

V prihodnjih dneh spodbujajmo učence, da se za prihod in odhod iz šole v okviru trajnostne mobilnosti poslužujejo organiziranega avtobusnega prevoza oziroma v šolo prihajajo peš ali s kolesom!

 

AVTOBUSNI PREVOZ PRVI ŠOLSKI DAN JE SLEDEČ:

PRIVOZI 1. 9. 2023:

 • Pušča: ob 7.40
 • Černelavci in Noršinci: ob 7.30

RAZVOZI 1. 9. 2023:

 • Pušča: ob 12.00
 • Černelavci in Noršinci: ob 12.10

Vozni red šolskih privozov in odvozov preostale dni šolskega leta ostaja nespremenjen!

Za čim varnejše vključevanje učencev v pedagoški proces naj učenci (in starši oziroma skrbniki) upoštevajo naslednje:

 • učenci v šolo pridejo največ 15 minut pred pričetkom pouka,
 • starši in zunanji obiskovalci počakajo v avli šole, kjer jih sprejme informator in jih morebiti napoti do ustreznega strokovnega delavca.

 

V letošnjem šolskem letu učenci uporabljajo lanske kontrolne kupone za prevoz do šole in domov, katere se bodo podaljšale na podlagi oddane prijavnice na prevoz. V primeru izgube kontrolnega kupončka na blagajni Avtobusnega prometa Murska Sobota dvignete nadomestnega proti plačilu. Za prvošolčke ter učence, ki bi na novo koristili šolske prevoze (tudi prišolani med poletjem) in učenci, ki imajo spremenjeno relacijo (preseljeni), se bodo kontrolni kupončki uredili na šoli.

Vodstvo in kolektiv,

Osnovna šola I Murska Sobota

Vabilo na uvodni sestanek staršev prvošolcev

Vabilo na uvodni sestanek staršev prvošolcev

Spoštovani starši prvošolcev!

Vljudno vabljeni na uvodni sestanek, ki se bo odvijal v ponedeljek, 28. 08. 2023 ob uri, zapisani na vabilu, prejetem po pošti.

Starši se boste zbrali pred glavnim vhodom šole, kjer vas bodo pričakale strokovne delavke in vas popeljale do učilnice. Na sestanku bodo podane uvodne informacije ob vstopu otrok v šolo.

Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!

Tim strokovnih delavk 1. razreda

Zaključna prireditev

Zaključna prireditev

Vsi smo že nestrpno čakali na zadnji šolski dan. Z zaključno prireditvijo smo se poslovili od šolskega leta in odkorakali novim počitniškim dogodivščinam naproti. Skozi šolsko leto so se učenke in učenci poleg šolskih obveznosti dokazovali tudi v različnih obšolskih dejavnostih, katerih del smo videli tudi na prireditvi.

V okviru prireditve smo podelili nagrade za posebne dosežke na tekmovanjih, natečajih in raziskovalnih nalogah. Izbrali smo tudi NAJšportnico in NAJšportnika Osnovne šole I Murska Sobota v šolskem letu 2022/2023; to sta Nika Golob in Klemen Vinkovič, ki sta bila nadpovprečno uspešna na različnih športnih področjih.

Utrinke z zaključne prireditve si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Vsem učencem želimo lepe in doooolge nepozabne počitnice, ponovno pa se vidimo 1. septembra.

Zaposleni in vodstvo šole

Dostopnost