NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

Spoštovani starši, skrbniki in zaposleni!

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 172/2021, v nadaljevanju ZOFVI-M) je na področje ureditve delovanja šolskega sklada med drugim prinesel tudi novost v zvezi z donacijami iz naslova dohodnine. ZOFVI-M spreminja 135. člen, v katerem je določen šolski sklad. Bistvena novost, ki jo prinaša zakon je, da se iz šolskega sklada oziroma sklada vrtca lahko sredstva namenjajo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

ZOFVI-M tudi omogoča, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno šolsko leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu oziroma skladu vrtca, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine.

Da bi bila donacija čim bolj enostavna, smo za vas pripravili obrazec (»ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije« (KLIK)) z že vnesenimi podatki upravičenca – imenom šolskega sklada ter davčno številko šole.

Kako lahko ŠOLSKEMU SKLADU OSNOVNE ŠOLE I MURSKA SOBOTA namenite del dohodnine?

Priložen obrazec (»Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«):

  • natisnete,
  • izpolnite s svojimi podatki (»Podatki o davčnem zavezancu«),
  • vpišete »Odstotek (%)« dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu (največ do 0,3 %) in
  • podpišete.

(V primeru, da nimate možnosti tiskanja, vam lahko učenec/-ka prinese obrazec v papirni obliki.)

Za oddajo obrazca imate 3 možnosti:

1. obrazec oddate (lahko tudi učenec/-ka) v tajništvo šole ali razredniku,

2. po pošti ali osebno na pristojni finančni urad ali

(primer: Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota)

3. elektronsko preko spletnega portala FURS eDavki.

Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« je dostopen na spletnem naslovu (KLIK), v katerem:

– navedete ime našega šolskega sklada (Šolski sklad Osnovne šole I Murska Sobota) in davčno številko šole (28051076) ter

– vpišete »Odstotek (%)« dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu (največ do 0,3 %).

Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu. Z vašim sodelovanjem bosta namen in dejavnost šolskega sklada lažje uresničljivi.

Iskrena hvala vsem, ki ste že do sedaj donirali sredstva za šolski sklad naše šole in vsem, ki jih še boste.

Dokumenta Napotki za namenitev dela dohodnine za donacije in Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije najdete tudi na spletni strani šole pod razdelkom STARŠI/Šolski sklad.

SKUPAJ ZMOREMO VEČ!

Predsednik šolskega sklada: mag. Iztok Lačen

Ravnatelj: Aleš Benko

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh – Petkin koledar 2023

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh – Petkin koledar 2023

Spoštovani!

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh finančno podpira oziroma pomaga nekaterim učencem in učenkam Osnovne šole I Murska Sobota pri plačilu šolske prehrane, zato objavljamo njihov dopis.

Svetovalna služba

Z največjim veseljem vas vabimo k naročilu dobrodelnega Petkinega koledarja za prihajajoče leto. Naročila sprejemamo do vključno 4. decembra 2022 prek povezave: https://www.petkazanasmeh.si/koledar-2023.

Letošnji Petkin koledar krasijo kolaži, ki jih je ustvarila Katjuša Škrbec. Koledar letos oblikujeta Tina Javornik in Ištvan Išt Huzjan.

Vsi sodelujoči pri nastajanju koledarja so se odpovedali honorarju. Vsa pridobljena sredstva bomo tako lahko namenili pomoči otrokom in drugim v stiski.

Dobrodelni koledar prejmete v zameno za prostovoljni prispevek v višini 5 evrov. Donacijo opravite po prevzetju koledarjev na račun:

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh

Na Herši 15, 1000 Ljubljana

TRR SI56 3300 0000 5951 717 (Addiko Bank)

Sklic: SI 99

Namen: Koledar 2023

 

Milan Jakopovič,

predsednik

Dobrodelnega društva Petka za nasmeh

AKTIVNE KROMPIRJEVE POČITNICE: Delavnice za osnovnošolce »Varnost na spletu«

AKTIVNE KROMPIRJEVE POČITNICE: Delavnice za osnovnošolce »Varnost na spletu«

V Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo pripravljamo v obdobju jesenskih počitnic v sodelovanju z zunanjimi izvajalci delavnice na področju digitalnih kompetenc.

Delavnice za osnovnošolce »Varnost na spletu«

Mladi od 1. do 9. razreda slovenskih osnovnih šol bodo lahko brezplačno na portalu Yuno – Tvoja osnovna šola vsak dan med počitnicami na temo dneva našli nov video in interaktivne vsebine.

Obravnavane teme bodo:

 1. Internet: tvoj najboljši prijatelj ali tvoj največji sovražnik?
 2. Bonton in odgovornost na spletu.
 3. Družbena omrežja: z glavo v objavo!
 4. Spletno nasilje.
 5. Lažne informacije.

Predhodna prijava ni potrebna, osnovnošolci pa se delavnicam lahko pridružijo na povezavi YUNO – Tvoja osnovna šola online.

Veliko se bomo zabavali in mnogo naučili. Se vas veselimo in upamo, da se nam pridružite v čim večjem številu.

Petra Kovačec, Služba Vlade za digitalno preobrazbo

 

Predavanje za starše učencev na temo “NE NASILJU”

Predavanje za starše učencev na temo “NE NASILJU”

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vabimo vas na enourno predavanje v živo z naslovom “NE NASILJU”,

ki bo v ponedeljek, 10. 10. 2022, ob 16.30 v športni dvorani Osnovne šole I Murska Sobota.

Naš predavatelj bo g. Janez Pravdič, specialist za policijsko preventivo in dolgoletni vodja policijskega okoliša iz Velenja, predavanje pa je namenjeno staršem učencev vseh generacij.

Cilji predavanj:
– starše seznaniti s pravnimi akti, ki se nanašajo na pravice do osebnega dostojanstva in varnosti, v povezavi z zaščito otrok in mladostnikov,

– starše seznaniti s pojmom nasilje, z oblikami nasilja in jim predstaviti primere iz prakse ter pravilne in nepravilne primere ukrepanja po nasilnem dogodku,

– seznaniti z ukrepi posameznih služb, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja med otroci in mladostniki, po nasilnem dogodku,

– seznaniti z zakonskimi ukrepi zoper nasilnega mladoletnika,

– pojasniti pomena »zlati most« za uspešno preprečevanje nasilja ali pravočasnega in pravilnega ukrepanja ob pojavu le-tega,

– pojasniti vlogo policista VPO, ki jo ima pri preprečevanju nasilja med otroci in mladostniki ter oblike sodelovanja s šolami in s starši ter

– obravnavati posameznika in njegov prispevek k varnosti v lokalni skupnosti.

Vodstvo šole

5. oktober – SVETOVNI DAN UČITELJEV

5. oktober – SVETOVNI DAN UČITELJEV

Spoštovane učiteljice in učitelji!

Svetovni dan učiteljev bomo letos 5. oktobra obeležili že 28. leto zapored in poteka pod geslom “Vlagajmo v prihodnost, vlagajmo v učitelje.”

Na ta dan leta 1966 so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejeta Priporočila o položaju učiteljev. V dokumentu so jasno določene pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev, poudarjeno pa je tudi, kakšen položaj bi ti morali imeti v družbi glede na pomembnost in zahtevnost dela, ki ga opravljajo.

Odločitev o 5. oktobru kot svetovnem prazniku vzgojiteljev in učiteljev je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi, obeležujemo pa ga od leta 1994 naprej.

Ob priložnosti svetovnega dneva učiteljev so posebno objavo s številnimi zanimivimi podatki pripravili tudi pri Statističnem uradu RS. Tako, denimo, navajajo, da je izobraževanje večinoma domena žensk: v vrtcih jih je 97 %, v osnovnih šolah 88 %, v srednjih šolah 66 %, na terciarni ravni pa 47 %. Do celotne objave lahko dostopate – tukaj.

DAN UČITELJEV V SLOVENIJI:

 • Na ta dan se podelijo Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva, ki so se do leta 1994 imenovale Žagarjeve nagrade in se podeljujejo od leta 1966.
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje ZAVODOVO PRIZNANJE zaposlenim ter PRIZNANJA BLAŽA KUMERDEJA posameznikom, skupinam in vzgojno-izobraževalnim ustanovam za vidnejše dosežke.

Ob prazniku čestitam vsem učiteljicam in učiteljem ter jim želim veliko zadovoljstva pri opravljanju svojega poklica.

 

Aleš Benko, ravnatelj.

 

(Slika: https://nasaulica.si/novice/zadnjenovice/43)

Dostopnost