Urniki

Spodaj so povezave do urnikov oddelkov, prostorov, interesnih dejavnosti in individualnih urnikov učencev.

Za pravilen prikaz urnika posameznega učenca je potrebna identifikacijska številka učenca. Identifikacijsko številko dobijo učenci pri razredniku.

 

URNIKI